АО «Атырауские тепловые сети»

АО «Атырауские тепловые сети». Основными видами деятельности АО «АТС» является передача и распределение тепловой энергии всем присоединенным к теплосети потребителям города Атырау, а также ремонт и эксплуатация тепловых сетей.

Последние новости

02.08.2023 Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтарының назарына!

Күрделі жөндеу жоспар-кестесіне сәйкес жылу пункттерінің жабдықтарын жөндеу (ревизия) жұмыстарының аяқталуына  байланысты «Атырау жылу жүйелері» АҚ 2023 жылдың 2 тамыз  19.40 сағ. келесі мекен-жайлар бойынша ыстық су берілгенін хабарлайды:

«Алау» ОЖП-нен - Азаттык № 71, 75, 77, 87, 89, 91, 93, 95, 99а, Атамбаев 19, 20, Молдагалиев 5, 7, 29, 31, Смагулов 56.

02.08.2023 К сведению жителей и гостей г.Атырау!

АО «Атырауские тепловые сети» уведомляют о том, что в связи с завершением  ремонтных работ по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно план-графика капитального ремонта, возобновлена подача горячей воды в 19.40 ч. 2 август 2023 г. по нижеследующим адресам:

От ЦТП «Алау» - Азаттык № 71, 75, 77, 87, 89, 91, 93, 95, 99а, Атамбаева 19, 20, Молдагалиева 5, 7, 29, 31, Смагулова 56.

01.08.2023 Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтарының назарына!

Ағымдағы жылдың 28-29 шілдесінде ҚР Ұлттық экономика министрі А.С.Қуантыров жұмыс сапарымен Атырау облысына келді. Сапар барысында министр «Атырау жылу жүйелері» АҚ жұмысымен және инвестициялық бағдарламаның іске асырылу барысымен танысты.

«АЖЖ» АҚ президенті Ә.Н.Темірғалиев министрді 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалу барысымен таныстырды. 2023 жылға арналған бекітілген тарифтер шеңберінде жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасы, жылу энергиясын беру және тарату бойынша реттеліп көрсетілетін қызметке тарифті көтермей, бекітілген сома шегінде түзетілді. «АЖЖ» АҚ-ның 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы мынадай бөлімдерден тұрады: жалпы сомасы 573 млн. теңге болатын жылу желілерін реконструкциялау және жаңғырту, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру – 152 млн. теңге, жабдықты жаңғырту - 22 млн. теңге. Бұл шаралар жылу желілерінің тозуын ағымдағы жылдың соңына дейін 1,5%-ға төмендетуге және жылу энергиясының техникалық ысыраптарының деңгейін 2023 жылғы тарифтік сметада бекітілген көрсеткіштерге дейін төмендетуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, кәсіпорын президенті министрге «2023-2030 жылдарға арналған жылу желілерін реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі бағдарламаны» ұсынды. Бұл бағдарламаның мақсаты жылу желілерінің тозуын 2030 жылға дейін 15%-ға төмендету болып табылады. Бағдарлама үш бөлімнен тұрады: бірінші бөлім - қолданыстағы инвестициялық бағдарлама және 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама есебінен, екінші бөлім - республикалық бюджеттен жеңілдетілген кредит алу есебінен, үшінші бөлім – жергілікті атқарушы органның балансына жылу желілерін беру қорытындылары бойынша жергілікті бюджет есебінен.

Жүргізіліп жатқан барлық шаралар авариялар мен өшірулердің санын азайтуға, шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Кейіннен бұл көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін жақсартады.

А.С.Қуантыров кәсіпорын жұмыскерлерінің жалақысы мәселесіне ерекше назар аударды. Өткен жылдың соңында ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев энергетикалық кәсіпорындарға қолданыстағы тарифтік сметаға жұмыскерлердің жалақысын ұлғайту бөлігінде өзгерістер енгізуге мүмкіндік беретін заң жобасына қол қойғаны белгілі.

Ағымдағы жылдың наурыз айында, заңға тәуелді актілер бекітілгеннен кейін, біз «АЖЖ» АҚ жұмыскерлеріне бекітілген тарифтік сметаны жалақыны ұлғайту бөлігінде өзгертуге Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Департаментіне өтінім бердік. Тарифтік сметаны бекіту қорытындысы бойынша ағымдағы жылдың маусым айынан бастап өндірістік персоналдың жалақысы айтарлықтай өсті. 

Акционерлік қоғамның жұмысымен танысқаннан кейін Ұлттық экономика министрі А.С.Қуантыров инвестициялық бағдарламаның орындалуын мұқият бақылауды тапсырды және барлық жоспарланған іс-шараларды іске асыруда табыс тіледі.01.08.2023 К сведению жителей и гостей г.Атырау!

28-29 июля текущего года министр Национальной экономики РК А.С. Куантыров с рабочим визитом посетил Атыраускую область. В ходе визита министр ознакомился с работой АО «Атырауские тепловые сети» и ходом реализации инвестиционной программы.

Президент АО «АТС» А.Н. Темиргалиев ознакомил министра с ходом исполнения инвестиционной программы на 2023 год. В рамках утвержденных тарифов на 2023 год совместно с местными исполнительными органами инвестпрограмма предприятия была скорректирована в пределах утвержденной суммы, не повышая тарифа на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии. Инвестпрограмма АО «АТС» на 2023 год состоит из следующих разделов: реконструкция и модернизация тепловых сетей на общую сумму 573 млн. тенге, энергосбережение и повышение энергоэффективности – 151 млн. тенге, модернизация оборудования – 22 млн. тенге. Данные меры позволят снизить износ тепловых сетей на 1,5% до конца текущего года и снизить уровень технических потерь тепловой энергии до показателей, утвержденных в тарифной смете 2023 года.

А также президент предприятия представил министру «Программу по реконструкции и модернизации тепловых сетей на период 2023-2030 годы», целью которой является снижение износа тепловых сетей на 15% до 2030 года. Программа состоит из трех разделов: первый раздел - за счет  действующей инвестиционной программы и инвестционной программы на 2026-2030 года, второй раздел - за счет льготного кредитования из Республиканского бюджета, третий раздел – за счет местного бюджета по итогам передачи тепловых сетей на баланс местного исполнительного органа.

Все проводимые меры позволят сократить количество аварий и отключений, снизить потери, что впоследствии улучшит качество и надежность предоставляемых услуг.

А.С. Куантыров заострил особое внимание на вопросе по заработной плате работников предприятия. Как известно, в конце прошлого года Президентом РК К.К. Токаевым был подписан законопроект, позволяющий энергопредприятиям вносить изменения в действующую тарифную смету в части увеличения заработной платы персоналу.

В марте текущего года, после утверждения подзаконных актов, нами была подана заявка в ДКРЕМ на изменение утвержденной тарифной сметы, в части увеличения фонда оплаты труда работников АО «АТС». По итогам утверждения тарифной сметы, с июня месяца текущего года существенно увеличилась заработная плата производственного персонала.  

Ознакомившись работой акционерного общества, министр Национальной экономики РК А.С. Куантыров поручил тщательно контролировать исполнение инвестиционной программы, и пожелал успехов в реализации всех намеченных мероприятий.


27.07.2023 К сведению жителей и гостей г.Атырау!

АО «Атырауские тепловые сети» уведомляют о том, что в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно план-графика капитального ремонта, с 31 июля по 04 июля 2023 г. будет временно прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

От ЦТП Алау – Молдагалиева 5, 7, 29, 31, Азаттык 71, 75, 77, 87, 89, 91, 93, 95, 99а, Атамбаева 19, 20.

От ЦТП  ЖД-3 – СМП-163  1а, 2б, 3, 5, 5б, 7, 9, 11.

От ЦТП ГВК – Есенова 83, 85, 87

Магистраль-3 – Кульманова 1а, 1б, 1в.

Приносим свои извинения за временные неудобства.